WEB DESIGN – WEB APPLICATION รับทำ ออกแบบ พัฒนา เว็บไซต์ บริษัท องค์กร ขายสินค้า ออนไลน์ E-commerce พร้อมระบบการจัดการ เพิ่มความสวยงามทันสมัย และน่าเชื่อถือ เราสร้างเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย ด้วยประสบการณ์การทำงานที่มากกว่า 15 ปี

เว็บต่าง ๆ ที่เราเรียกว่า “เว็บไซต์ (Website)” ที่เราใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ตทั่วไปเพื่อหาความรู้นั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยหน้าเว็บเพจหลายหน้า ที่ทำการเชื่อม โยงกันผ่านทาง HTML, CSSและ Javascript (นิดหน่อย) ใช้เก็บข้อมูลความรู้ และเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตให้เราได้เข้าชมกันในปัจจุบัน

ส่วนในการจะแก้ไขข้อมูลนั้นๆ ผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้พื้นฐานในการเขียนเว็บด้วยภาษา HTML, CSS และ Javascript (เล็กน้อย)

ส่วนที่เรียกว่า “เว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application)” นั้นจะเป็นเว็บที่นำเอา โปรแกรมประยุกต์ (Application) มารวมไว้ในเว็บโดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เชิงโปรแกรมมิ่ง เช่น PHP, NodeJS, Python, .NET, Java ฯลฯ ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น “เรามีโปรแกรมตะกร้าสินค้า และเราอยากอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อ ได้ใช้ในเว็บของเรา ก็สามารถนำมาไว้ในเว็บให้ผู้ซื้อที่เข้าชมเว็บ ใช้ได้” ตัวอย่าง => เว็บขายสินค้าที่มีระบบคำนวนค่าใช้จ่าย (คลิกเพื่อชมเว็บแอพฯ)

ไชต์ (Website)  เป็นเว็บไซต์ที่ใช้นำเสนอข้อมูลความรู้ แต่เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถคำนวณ หรือทำงานอย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

เว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application)  จึง เป็นเว็บที่นำเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในเว็บไซต์ซึ่งเชื่อมต่อฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงในเว็บได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องแก้ไข HTML, CSS และ Javascript จะเห็นตัวอย่างได้ในเว็บต่าง ๆ เว็บขายสินค้า ฯลฯ

ในปัจจุบันที่เราใช้งานเว็บส่วนใหญ่จะเป็น เว็บแอปพลิเคชั่น ซึ่งเป็นเว็บขายของ หรือเพิ่มแบบฟอร์มต่างๆ รวมถึงอาจจะมีใช้งานฟังก์ชั่นอื่นๆเพิ่มเติมแล้วแต่ความต้องการของเว็บแอปพลิเคชั่น นั้นๆ แต่เว็บไซต์นั้นเว็บโปรไฟล์ส่วนตัว หรือเว็บเก่าที่ให้ข้อมูลความรู้ด้วยการใช้ HTML, CSS และ Javascript ซึ่งต้องมีความรู้ในการเขียนพอสมควร ติดต่อเราที่นี่